โรงพยาบาลอุทัยธานี

ครอบครัวเฉลิมไกรวุฒิ บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี 4 เเสนบาท

2 กันยายน 2565

1662086923_0AV7YkZDtoA7CSR.jpg

            วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.  นายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ และนางศิรินา เฉลิมไกรวุฒิ มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๔oo,ooo บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวเฉลิมไกรวุฒิ เป็นอย่างสูง


รูปภาพ