โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ"

2 กันยายน 2565

1662083568_29aQa5E1eXBFxGM.jpg

            วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น   นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี  พร้อมด้วยนายมนต์ชัย  อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นางรัตนา  ชินบุตรานนท์ นายปาณิพันธ์  ตันตยาภรณ์  ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) รุ่นที่ 9 และคณะลงพื้นที่ ณ  วัดจันทาราม (ท่าซุง) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีเป้าหมายให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร   จำนวน 1,000 รูป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2565  โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ( วัดท่าซุง) ณ  ศาลา 12 ไร่  วัดจันทาราม ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ