โรงพยาบาลอุทัยธานี

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการ ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี

2 กันยายน 2565

1662083326_HjcaWnBQ_7Q-UbW.jpg

             วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย  โชครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปราณี  ตรุณาวงษานนท์  รองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้รับบริการตรวจคัดกรอง ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เพื่อป้องกัน มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยทีมแพทย์ส่องกล้องเฉพาะทาง จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลกำแพงเพชร และศัลยแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา  ซึ่งมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงธรรมาภิบาลทางการแพทย์ให้บริการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ แก่ประชาชนจำนวน 150 ราย ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มการเข้าถึง บริการ ลดระยะเวลาคอย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้รับบริการ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตัวเองและป้องกัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  ณ งานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอุทัยธานี  อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ