โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ศึกษาดูงาน Smart Hospital และระบบริหารสารสนเทศ

24 สิงหาคม 2565

          1661334020_s2JYjVVoaGinh0s.jpg

 

     วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Smart Hospital และระบบบริหารสารสนเทศ จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้น การลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการมุ่งเน้นคุณภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัย โดยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน บริการสุขภาพ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ และ นำเสนอระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ