โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบโล่และใบรับรอง การผ่านประเมินคุณภาพ WSO ANGELs AWARDS 2021

22 สิงหาคม 2565

            

1661136365_xDhqai566UUWs1K.jpg

     วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบรางวัลในโครงการ WSO ANGELs AWARD 2021 ได้แก่ รางวัลผ่านการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certification : SSCC) รางวัลผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่และใบรับรองรางวัล โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ