โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

17 สิงหาคม 2565

            1660722218_eCZ6CqFpc3TS8dE.jpg

 

     วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วย นายนายพีระพล ตัณฑโอภาส นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565  ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ