โรงพยาบาลอุทัยธานี

โครงการหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่าตัดตาต้อกระจก เเละบริการทันตกรรม ดูแลประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

15 สิงหาคม 2565

          1660530822_-mkd7I1Tp7sKjXr.jpg

 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น  นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรีกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทาน  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี พระราชทานถุงพระราชทาน ในโครงการหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 70 พรรษาและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  ซึ่ง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานภาคี  โดยเปิดให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย จำนวน 150 ราย  ให้บริการทันตกรรม จำนวน 120 ราย ในการนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ