โรงพยาบาลอุทัยธานี

โครงการหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่าตัดตาต้อกระจก เเละบริการ ทันตกรรม ดูแลประชาชน วันที่ 10-12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุทัยธานี

15 สิงหาคม 2565

          1660530458_bJ1t_lty5yGSoTy.jpg

             วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย   องคมนตรี ประธานโครงการหน่วยพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานถุงพระราชทาน ในโครงการหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษาและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  ซึ่ง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานภาคี  โดยเปิดให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย จำนวน 150 ราย  ให้บริการทันตกรรม จำนวน 120 ราย ในการนี้ นายพีระพล  ตัณฑโอภาส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัย  สิมะโรจน์ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีนายเเพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุทัยธานี และศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ