โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีวันรพี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

8 สิงหาคม 2565

          1659942529_zdKMOUB8MDwuJg3.jpg

 

       วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีวันรพี พร้อมด้วยนายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี สดุดีเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติ ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน กระบวนการยุติธรรม ร่วมพิธี ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี 


รูปภาพ