โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

8 สิงหาคม 2565

            1659942024_ADPlm3dEq7cdtkc.jpg

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.  นางอรุณี รัตนะบดี มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑o,ooo บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี    ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณผู้บริจาคและครอบครัวเป็นอย่างสูง


รูปภาพ