โรงพยาบาลอุทัยธานี

วัดเนินตูม บริจาคหีบศพ 100 หีบศพ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้

8 สิงหาคม 2565

          1659941538_rMwzBQdNU2beMWG.jpg

 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.  พระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ) เจ้าอาวาส วัดเนินตูม  เมตตามอบหีบศพให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 100  หีบ เพื่อใช้ในการสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว และญาติของศพผู้ยากไร้ โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี  ผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบ ณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบนมัสการในความเมตตาของพระอาจารย์ด้วยความเคารพ


รูปภาพ