โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตในครรภ์มารดา ณ วัดเนินตูม

8 สิงหาคม 2565

                         วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ) เจ้าอาวาสวัดเนินตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตจากในครรภ์มารดาจากโรคต่างๆ  และ บิดามารดา มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานีทำพิธีศพแทน ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจ ณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 


รูปภาพ