โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกต้นยางนา/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

1 สิงหาคม 2565

   วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.45 นนายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปิติมา  รักพานิชมณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  นพ สุรชัย โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนและนักเรียนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกต้นยางนา/หญ้าแฝก  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจำปี 2565  ณ คลองยาว  ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ