โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน

1 สิงหาคม 2565

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เทิดไท้องค์ราชัน สดุดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางจินตนา พูลสุขเสริม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย  พญ. สุพรรณี คำจันทร์ รองผู้อำนวยการร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ธนาคารโลหิต ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ