โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บ้านเเก่นมะกรูด

1 สิงหาคม 2565

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.)  โดย แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล อาสาสมัคร พอ.สว. ส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วม ณบ้านเเก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ