โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีมอบอุปกรณ์ ในโครงการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

21 กรกฎาคม 2565

1658370685_xd9BGF4E7oN3mPn.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ในโครงการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การใช้รถใช้ถนน พร้อมด้วยนายปริญญา วรธำรง ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลอุทัยธานี คุณธารินี ดิษผึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เยียวยาให้ผู้บริการเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจาการ ใช้รถใช้ถนน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในการนี้มีผู้พิการเข้ารับการจัดสรรอุปกรณ์ จำนวน 6 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ