โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

20 กรกฎาคม 2565

1658285771_Q3zoLj0bfqObTBQ.jpg

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ อาจารย์ สละ กสิวัตร์ หัวหน้าทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและทีมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3  ในโอกาสที่มาเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  นายไพโรจน์  พบ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ