โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 3

19 กรกฎาคม 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาชีพ แพทย์  เภสัชกร พยาบาล   ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม จำนวน 200 คน  ณ ห้องประชุมสวรค์ประชารักษ์ ชั้น 5 อาคาร 10 ปีการสาธารสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว)


รูปภาพ