โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

8 กรกฎาคม 2565

1657244653_-gCFvtrgpizF0eH.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ประธานในการตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ นำคณะผู้นิเทศงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น ตัวชี้วัด ในการนี้ แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ