โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

6 กรกฎาคม 2565

 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมพิธี ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ