โรงพยาบาลอุทัยธานี

สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล

29 มิถุนายน 2565

1656467579_0vwdInlYfgyYMM3.jpg

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี พลตำรวจตรีชาญวิทย์ กนกนาก   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และพันตำรวจเอกสาทิตย์ ศรีหมื่นไวย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ การยุติความรุนแรงในโรงพยาบาล ตามสถานการณ์สมมุติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมรับเหตุ รุนแรงและยุติความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล เพื่อให้ทุกคนในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลอุทัยธานีกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ซึ่งการซ้อมแผน ในครั้งนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี มีการเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้ประชาชนที่รับมารับบริการทราบก่อน การฝึกซ้อม ณ บริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ