โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ จากครอบครัวผู้ใจบุญ

20 มิถุนายน 2565

       วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ กับสภากาชาดไทย จากผู้บริจาคชาย อายุ 15 ปี ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากมอเตอร์ไซค์ มีภาวะสมองตายประสานการรับบริจาค ตับ ไต 1 ข้าง และดวงตาโดยมีทีมผ่าตัดอวัยวะ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้น นายแพทย์สุรชัยโชค ครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และผู้แทนเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


รูปภาพ