โรงพยาบาลอุทัยธานี

สถานีตำรวจชุมชน โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดบริการประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

15 มิถุนายน 2565

 

 

 

วันที่  14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุทัยธานี  โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวรายงาน พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ชาญวิทย์ กนกนาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นายทวีป สมัครการไถ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน และทุกคนในโรงพยาบาล โดยมีคำขวัญว่า “ตำรวจชุมชน เพื่อทุกคนอุ่นใจและปลอดภัย” ณ สถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุทัยธานี หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ