โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการ Smart Hospital

8 มิถุนายน 2565

1654698020_OL5m---ugr75N6w.jpg

 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Smart Hospital ระบบการบันทึก เวชระเบียนผู้ป่วยใน(IPD Paperless)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า การฝึกใช้งาน โปรแกรม และเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง พร้อมด้วย นางปราณี  ตรุณาวงษานนท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ