โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

4 มิถุนายน 2565

1654355061_20z-j24CPzePbbV.jpgวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี  เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ และ วางพานพุ่ม ณ  ลานสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ