โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2565

          1654354751_YCWr7d8QL2nyL5g.jpg  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) สาขาการดูแลผู้ป่วย ระยะกลาง (Intermediate Care) งานผู้สูงอายุ งานสมุนไพรทางการแพทย์ และติดตามความก้าวหน้าประชุม วิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  นางมานิตา พรรณวดี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ