โรงพยาบาลอุทัยธานี

โครงการจิตอาสาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุทัยธานีบริจาคถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID - 19

24 พฤษภาคม 2565

                        วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ้ายการพยาบาล รับมอบบริจาคถุงผ้าจำนวน 100 ถุง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยกลุ่มจิตอาสาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุทัยธานี มอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19 รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัยในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง


รูปภาพ