โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับมอบของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID - 19

24 พฤษภาคม 2565

                วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่รับมอบพัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว จากนายแพทย์วิเชียร ภิยโยทัย มอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID - 19 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง


รูปภาพ