โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 พฤษภาคม 2565

     

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คุณสมคิด แซ่โง้ว (โรงกลึงธนกรการช่าง) บริจาคเงินให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาววัชรวรรณ มั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

 


รูปภาพ