โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 - 2566

18 พฤษภาคม 2565

                    วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 รับทราบถึงนโยบายการปฎิบัติงาน การเตรียมความพร้อม การปฎิบัติงาน และระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์แพทย์ โดยมีนายแพทย์จิระ พัฒพงษ์ศักดิ์  แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์  นายไพโรจน์ พบประเสริฐ  รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลอุทัยธานี 


รูปภาพ