โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี บุคลากธโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564

3 พฤษภาคม 2565

                      วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564 แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน ในปี 2564 จังหวัดอุทัยธานีมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 6 คน สำหรับโรงพยาบาลอุทัยธานีมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน จำนวน 3 คน ได้แก่ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ นางสาวพาณี วิรัชซกุล นางสุภัทรา สิงหสุรศักดิ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ