โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคลในเทศกาลวันสงกรานต์ เเบบวิถีใหม่ ประจำปี 2565

21 เมษายน 2565

                           วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น  นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย  พร้อมด้วย นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.พัชรา ชาติอุดมพันธ์ุ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พญ.สุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนางปราณี ตรุณาวงษานนท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รวมถึงหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สักการะพระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคลและศาลพระภูมิ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหมไทยและ โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และ ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วันปีใหม่ไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ