โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการเยี่ยมประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

21 เมษายน 2565

          วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ นายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 และทีมส่งเสริม สนับสนุนพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ในโอกาสที่มาเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเนื่องจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณี คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ