โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาล​อุทัยธานี ​ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

7 เมษายน 2565

1649330706_D1UPR4U136V_0wv.jpg

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 มีคำขวัญในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย จำนวน 100 คน มาร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก การเดินทางอย่างปลอดภัย และป้องกันโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ