โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

31 มีนาคม 2565

           วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึก พระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 โดยนายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี และเเสดงความยินดีกับนางอรสา พุฒอินทนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานีประจำปี 2565  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชน ด้วยความสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และสร้างความสุขให้กับประชาชนจังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ