โรงพยาบาลอุทัยธานี

คุณขจิต พรพิบูลย์ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

28 มีนาคม 2565

       วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. คุณขจิต พรพิบูลย์ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องในพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวสุพัตรา พรพิบูลย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้มอบหมายให้แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณ คุณขจิต พรพิบูลย์ เป็นอย่างสูง


รูปภาพ