โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

16 มีนาคม 2565

          วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยนายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี ได้ให้กำลังใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้บริการ ณ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ