โรงพยาบาลอุทัยธานี

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้กับ โรงพยาบาลอุทัยธานี

16 มีนาคม 2565

     วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 2 เครื่องโดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ รับมอบ ณ อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการ เป็นอย่างสูง


รูปภาพ