โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมของดี วิถีสตรี เมืองอู่ไท " เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 "

10 มีนาคม 2565

           วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมนายกเหล่ากาชาด นางปิติมา รักพานิชมณี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมของดี วิถีสตรี เมืองอู่ไท" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ/คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบล/คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัย นำโดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน และร่วมกิจกรรมเดินแบบ ชุด "ผ้าไทยใสให้สนุก" เพื่อการประชาสัมพันธ์สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก ของจังหวัดอุทัยธานี ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 


รูปภาพ