โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีเข้ารับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

10 มีนาคม 2565

   วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้ารับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA  ครั้งที่ 5 จาก ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in  Healthcare”  ซึ่งโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง  และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น   เพื่อประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 


รูปภาพ