โรงพยาบาลอุทัยธานี

ท่านอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์และคณะกรรมการศาลเจ้ามอบเงินบริจาค จากงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองอุทัยธานีปี 2564

10 มีนาคม 2565

              วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ท่านอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ และคณะกรรมการ ศาลเจ้ามอบเงินบริจาคจากงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองอุทัยธานีปี 2564 จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาการบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


รูปภาพ