โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

4 มีนาคม 2565

                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ โล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุม G5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ