โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

2 มีนาคม 2565

                        วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน


รูปภาพ