โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ จากครอบครัวผู้บริจาคผู้ใจบุญ

24 กุมภาพันธ์ 2565

                         วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ จากครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้รับอวัยวะ ไตทั้ง 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง จากผู้บริจาคชาย อายุ 55 ปี ประวัติ มีเลือดออกในสมองรุนแรงภาวะ สมองตาย ประสานการรับบริจาค ไตและดวงตา ทีมผ่าตัดอวัยวะจากอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาผ่าตัด เก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนา บุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


รูปภาพ