โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดฉีดวัคซีนเด็กเล็ก “Kick Off สร้างเกราะป้องกันวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ จังหวัดอุทัยธานี”

11 กุมภาพันธ์ 2565

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธี “Kick off  สร้างเกราะป้องกัน วัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ จังหวัดอุทัยธานี”  รับนโยบายเร่งรัด รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี  เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  และ ลดความรุนแรง และเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  พร้อมด้วยนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ