โรงพยาบาลอุทัยธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี

9 กุมภาพันธ์ 2565

  

                 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อทรงติดตาม ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร จังหวัดอุทัยธานี โดยนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยจังหวัดมอบให้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ถวายรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร ผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ