โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว ผู้บริจาค อวัยวะ ไต 2 ข้าง

7 กุมภาพันธ์ 2565

                   วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้รับอวัยวะ ไตทั้ง 2 ข้าง จากผู้บริจาคชาย อายุ 44 ปี ประวัติ มีเลือดออกในสมองรุนแรง และ ภาวะสมองตาย โดย ทีมผ่าตัดอวัยวะจากอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาผ่าตัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัยโชค ครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณี คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล และผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


รูปภาพ