โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day ส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN AND CLEAN HOSPITAL

3 กุมภาพันธ์ 2565

               วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรซิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมด้วย นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายพรชัย หาญต๊ะ นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด กวาด เช็ด ถู บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก และล้างถนนบริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน โรงพยาบาลสะอาด สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา (GREEN AND CLEAN HOSPITAL) ลดปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) สะดวกต่อการบริการประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19


รูปภาพ