โรงพยาบาลอุทัยธานี

บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี มอบรถตู้เพื่อจัดทำเป็นรถพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 มกราคม 2565

       

            วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดมอบรถตู้ คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง 1 คัน ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี วัตถุประสงค์โรงพยาบาลอุทัยธานี จะนำรถตู้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอุทัยธานี โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาวรัตนา ตรีสุทธาชีพ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะ รับมอบ ณ บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณบริษัท โตโยด้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นอย่างสูง


รูปภาพ