โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

19 มกราคม 2565

   วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  เป็นประธานการตรวจราชการ และนิเทศงาน รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ ปรารถนา ประสงค์ดี นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด     นายเเพทย์  สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน  ณ โรงพยาบาลบ้านไร่ และตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ